Polecamy

Regulamin sklepu BITPOLAND.PL

 

 

I. Warunki ogólne

1. Sklep Bitpoland.pl jest prowadzony przez firmę Business Intermedia Technologies z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. Mickiewicza 3/4, zachodniopomorskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Stargardu Szczecińskiego, NIP: 854-222-56-04, Regon: 320753000.

2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem Bitpoland.pl, wykonuje usługi, pośredniczy i pomaga w zakresie organizowania zakupu akcesoriów, części i podzespołów wymienionych na witrynie w kraju ich producenta, za pośrednictwem internetu.

Poprzez zamówienie usługi kupujący nie dokonuje w sklepie zakupu produktu, a zleca:

- pomoc w zawarciu umowy z dostawcą zagranicznym spoza terenu Unii Europejskiej (Hong Kong, Chiny) oraz pomoc w przekazaniu niniejszemu dostawcy kwoty za produkt w celu przekazania przesyłki na adres kupującego (cena widoczna w sklepie jest ceną całkowitą za usługę i za produkt);

- świadczenie pomocy kupującemu przy ewentualnej procedurze reklamacyjnej, gwarancyjnej lub zwrotu produktu u dostawcy zagranicznego.


Oferta jest skierowana do osób indywidualnych. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.

 

Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby płatności:

a) Płatność przelewem

b) Płatność poprzez system płatności Przelewy24.pl

 

3. Adres do korespondencji:

Business Intermedia Technologies
ul. Mickiewicza 3/4

73-110 Stargard

e-mail: sklep@bitpoland.pl

4. Zakup usługi w sklepie internetowym Bitpoland.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie sklepu i poprzez wiadomość e-mail do zarejestrowanych użytkowników w formie zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W razie, gdy użytkownik posiadający konto użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na już złożone zamówienia.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie usługi można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. Cena znajdująca się w sklepie internetowym Bitpoland.pl jest ceną całościową i składa się z ceny brutto właściwej usługi zamówienia produktu za granicą w imieniu klienta wykonywanej przez Bitpoland.pl oraz z ceny produktu u dostawcy, która to kwota jest przekazywana dostawcy w imieniu zamawiającego. Całkowite ceny są podane w złotych polskich (mogą być także przeliczane na inne waluty w przypadku zamówień zagranicznych).

9. Firma Business Intermedia Technologies wystawia na życzenie rachunek na wykonaną usługę. Aby otrzymać rachunek należy poprawnie wypełnić dane oraz powiadomić obsługę sklepu w komentarzu do zamówienia o potrzebie jej otrzymania. Cena na witrynie jest ceną całkowitą, zawiera opłatę za usługę zamówienia i za towar: (usługa zamówienia produktu za granicą w Twoim imieniu) + (cena produktu u dostawcy). Na rachunku będzie widniała pozycja "Usługi w zakresie organizowania zakupu akcesoriów, części i podzespołów". Na rachunku będzie widniała cena usługi bez kosztu zamówionego produktu u dostawcy. Pieniądze za produkt są przez tylko przekazywane w imieniu klienta. Osobną fakturę za produkt wystawia dostawca zagraniczny, aby ją otrzymać należy poinformowac o tym sklep.

10. Firma prowadzi tylko usługi internetowe, nie ma możliwości osobistego odbioru towaru.

III. Wysyłka

11. Zamówienia są wysyłane z magazynu w Hong Kongu lub Chinach. Szacowany czas dostarczenia wysyłki przez pocztę lotniczą wynosi 12 do 30 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Procedura gwarancji, jeśli produkt do tego czasu nie dotrze, będzie rozpoczęta na zgłoszenie klienta po upłynięciu terminu dostawy.

IV. Procedura reklamacji, gwarancji, zwrotu

12. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@bitpoland.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

13. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

14. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

15. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

16. W ramach świadczonej usługi pomocy sklep pośredniczy w procedurze reklamacyjnej, gwarancyjnej lub zwrotu produktu u dostawcy zagranicznego. Poniżej przedstawiono zasady zgodne z lokalnym prawem dostawcy zagranicznego z Hong Kongu i Chin.

V. Procedura reklamacji, gwarancji, zwrotu u dostawcy zagranicznego

 

17. Procedura gwarancji jest rozpoczynana w następujących zdarzeniach:

- gdy wysłany produkt został uszkodzony w czasie transportu

- gdy przesyłka zostanie zagubiona

- gdy pomyłkowo zostanie wysłany inny produkt

- gdy produkt nie działa prawidłowo


W takich przypadkach produkt jest zamieniany na nowy lub następuje zwrot pieniędzy, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu pierwszych 30 dni. Możemy poprosić o zdjęcia produktu i opakowania paczki, co pomaga w przyspieszeniu całej procedury reklamacyjnej, dlatego zalecamy zachowanie opakowania przez 1 miesiąc w celu ułatwienia procedury. Nowy produkt zostaje wysłany po odesłaniu wadliwego. Czasami, gdy wysyłka zwrotna jest nieopłacalna, poprzedni produkt zostawiany jest klientowi na "pamiątkę".

 

 

 

VI. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

18. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy,  Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@bitpoland.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

 

Business Intermedia Technologies

Piotr Krzęczko

ul. Mickiewicza 3/4

73-110 Stargard

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

 

 

Business Intermedia Technologies

Piotr Krzęczko

ul. Mickiewicza 3/4

73-110 Stargard

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/usług: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery]. 

 

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 

Adres: [adres kupującego] 

Data: [data odstąpienia od umowy] 

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

19. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

20. Brak odstąpienia od umowy: 

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

21. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz(y) i usługi bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

 

 

VII. Brak produktu

22. Jeżeli Sklep Bitpoland.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VIII. Podatki i cło

23. Przesyłka może zostać zatrzymana do kontroli celnej. Gdy nastąpi sytuacja kontroli celnej Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep Bitpoland.pl, aby w zakresie świadczonej usługi udostępnił on wymagane dokumenty.

Sklep Bitpoland.pl nie odpowiada za produkty, które zostały skonfiskowane bądź na które została nałożona opłata celna, z powodu niedopełnienia przez Klienta odpowiednich formalności.

IX. Bezpieczeństwo Twoich danych

24. Oferujemy najlepszą prywatność i bezpieczne zakupy. Nasza strona jest hostowana na zaufanym serwerze dedykowanym. Nigdy nie ujawniamy danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wszystkie informacje zebrane przez nas są wykorzystywane wyłącznie do realizacji procedury zamówienia.

X. Wysyłka faktur i rachunków

25. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży usługi jest paragon fiskalny lub rachunek. Żądanie otrzymania rachunku, zamiast paragonu potwierdzającego zakup, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu lub dodanie odpowiedniego komentarza do zamówienia oraz podanie danych do jego wystawienia.

26. Paragon (rachunek) można odebrać osobiście w siedzibie sklepu w Stargardzie, przy ul. Mickiewicza 3/4 w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od wykonania usługi, po uprzednim telefonicznym umówieniu się (tel.+48 888 147 394). W przypadku chęci otrzymania paragonu (rachunku) drogą wysyłkową prosimy o zaznaczenie tego w komentarzu do zamówienia lub poinformowania o tym sklepu pisemnie, telefonicznie, ustnie lub przez e-mail podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu. W wypadku żądania wysłania paragonu lub rachunku zakupu usługi, sklep wysyła zamówiony dokument pod wskazany przez klienta adres.

27. W razie braku informacji od klienta dotyczącej wysłania rachunku drogą tradycyjną lub jego odbioru osobistego, sklep zastrzega sobie prawo wysyłania rachunku w formie pliku PDF na adres e-mail podany w zamówieniu. Otrzymywanie rachunku w formie pliku PDF jest bezpłatne. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać rachunek w formie pliku PDF musi posiadać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana oraz musi posiadać program pozwalający na przeglądanie plików PDF.

 

V. Procedura reklamacji, gwarancji, zwrotu u dostawcy zagranicznego

17. Procedura gwarancji jest rozpoczynana w następujących zdarzeniach:

- gdy wysłany produkt został uszkodzony w czasie transportu

- gdy przesyłka zostanie zagubiona

- gdy pomyłkowo zostanie wysłany inny produkt

- gdy produkt nie działa prawidłowo


W takich przypadkach produkt jest zamieniany na nowy lub następuje zwrot pieniędzy, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu pierwszych 30 dni. Możemy poprosić o zdjęcia produktu i opakowania paczki, co pomaga w przyspieszeniu całej procedury reklamacyjnej, dlatego zalecamy zachowanie opakowania przez 1 miesiąc w celu ułatwienia procedury. Nowy produkt zostaje wysłany po odesłaniu wadliwego. Czasami, gdy wysyłka zwrotna jest nieopłacalna, poprzedni produkt zostawiany jest klientowi na "pamiątkę".

VI. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

18. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@neyoo.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres:

 

Worldseo Business Centre Daniel Radosław Burzawa

al. Żołnierza 19/4

73-110 Stargard Szczeciński

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

Worldseo Business Centre Daniel Radosław Burzawa

al. Żołnierza 19/4

73-110 Stargard Szczeciński

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/usług: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

19. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

20. Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

21. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz(y) i usługi bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów


X Nie pokazuj więcej
TA STRONA UŻYWA CIASTECZEK (COOKIES)
Dowiedz się więcej o formie i celu ich używania w naszej Polityce Prywatności: KLIK.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.